רפורמה בייבוא האישי - הקלות הנוגעות לרכישה ברשת

נושאים שלא קשורים בהכרח לסיגריות אלקטרוניות/אידוי
פרסם תגובה
סמל אישי של המשתמש
Platinum
הודעות: 7136
הצטרף: 30 אוגוסט 2012, 09:05

רפורמה בייבוא האישי - הקלות הנוגעות לרכישה ברשת

הודעה על ידי Platinum » 19 ספטמבר 2017, 10:30

יבוא אישי הוא יבוא של מוצרים שונים לארץ, שנעשה על ידי אדם פרטי לשימושו העצמי בלבד ולא לצורך מסחרי.
הייבוא האישי בקרב הישראלים, שמזמינים פריטים שונים באינטרנט מחו"ל לצריכתם הפרטית גדל בשנים האחרונות, בעקבות צבירת התאוצה של סחר מקוון.

בחודש יוני אישרה הממשלה הקמת צוות לגיבוש המלצות להסרת חסמים לייבוא אישי. בעקבות החלטה זו, עבדה בשלושת החודשים האחרונים ועדה בראשות סגנית הממונה על התקציבים באוצר שסיכמה בימים האחרונים את ההמלצות הסופיות, שיגובשו לדו"ח סופי בימים הקרובים.

מטרת ההמלצות, שיוגשו לשר האוצר משה כחלון ולשר הכלכלה אלי כהן, היא להקל, לפשט ולהגביר את היבוא האישי, על מנת לסייע בהורדת יוקר המחייה בישראל. ההמלצות נועדו להקל על הציבור לבצע רכישות באמצעות הייבוא האישי ובכך לסייע להגברת התחרות ולהפחתת יוקר המחייה. בהמלצות הוועדה אין התייחסות לנושא הרחבת הפטור ממסוי - והוא לא ישתנה. כיום משלוח עד 75 דולר מזכה בפטור ממע"מ, ומשלוח בסכום שבין 75 דולר ועד 500 דולר מזכה בפטור ממכס ומיסי קניה. באוצר מסבירים כי מה שהוועדה הגדירה כ"כמות סבירה ליבוא אישי" מזכה את הצרכן בפטור ממיסוי לפי הכללים הקיימים כיום בחוק, וכן להקלות הרגולטוריות שהוועדה המליצה עליהן.


עיקרי ההמלצות

ביטול חסמים רגולטורים: הוועדה ממליצה לקבוע כלל אחיד, ודאי וברור לייבוא אישי וכן לקבוע מדרג ברור לחוקיות הייבוא, שבמסגרתו יבוצעו רפורמות משמעותיות במשרדי הממשלה לטובת ביטול דרישות רגולטוריות עודפות, שגורמות לעיכובים במשלוח ולעלויות רבות שלעתים הופכות את המשלוח ללא כדאי מבחינה כלכלית. המלצה זו צפויה להוזיל את משלוח הייבוא האישי בחברות הבלדרות במאות שקלים למגוון מוצרים.

כמות סבירה לייבוא אישי: אחת מהמלצותיה העיקריות של הוועדה היא להגביר את הוודאות לגבי "הכמות הסבירה" לייבוא אישי, כלומר הכמות שלפי צו הייבוא החופשי לא תהיה נתונה לחסמים רגולטוריים כמו מסים ואישורים. הכמות הסבירה תהיה עד חמישה פריטים מאותו המוצר במשלוח של יותר מ-1,000 דולר; או כמות של עד 30 פריטים מאותו המוצר במשלוח שעלותו עד 1,000 דולר. זאת ע"מ ליצור סטנדרט אחיד וברור ככל הניתן שבאמצעותו האזרח יוכל לקבל ודאות לגבי הכמויות שביכולתו להזמין ביבוא אישי, וכן ימקד את עבודת פקידי המכס במניעת יבוא מסחרי במסווה של יבוא אישי.

כל האישורים תוך יומיים: עוד מומלץ שתחובר "אמנת שירות" לעניין הייבוא האישי, שתגביר את מידת השקיפות ואת מידת הוודאות של הצרכן בהליך הייבוא האישי ובזמני קבלת אישורים. אמנה זו תעוגן במסגרת החקיקה לעניין יבוא אישי ויתבצע מעקב אחר זמני שחרור המוצרים בין הרשויות המוסמכות השונות. במסגרת המלצה זו, יעוגן בצו הייבוא החופשי שכלל האישורים הרגולטורים לייבוא האישי יינתנו תוך שני ימי עסקים, אלא אם קבע שר הכלכלה והתעשייה אחרת ועיגן זאת בצו יבוא אישי.

תחרות בתחום השילוח: עוד המלצה בולטת היא עידוד התחרות בתחום השילוח לשיפור השירות לאזרח ביבוא אישי. הוועדה ממליצה להרחיב את הפעולות אותן יכול לבצע עסק שעוסק בייבוא אישי, ובתנאי שמדובר רק בייבוא לצורך אישי או משפחתי. בכלל זה להגדיל את היצע חברות הקניות אונליין דוגמת eBay ואמזון ואת היצע חברות הבלדרות. זאת במטרה לעודד יוזמות עסקיות למתן שירותים ליבוא אישי ולהוביל להגברת התחרות בתחום זה, שייטיב עם הצרכנים בהיבט ההנגשה, השירות והפחתת המחיר.

הוזלת עלויות השילוח לישראל: בתחום זה הומלץ שהממונה על היבוא יבחן את תעריפי חברות הבלדרות כדי לוודא שאלו נקבעים באופן הוגן. הוועדה ממליצה כי הנספחים הכלכליים-מסחריים במשרד הכלכלה והתעשייה יפעלו מול מטות חברות השילוח הבינלאומיות על מנת לשנות את קטגוריית השיוך של מדינת ישראל לקבוצת המדינות הנמנות עם עלויות שילוח נמוכות יותר, לטובת הוזלת עלויות השילוח.

הצהרת הצרכן על חוקיות הייבוא: המלצה בולטת נוספת היא יצירת מדרג ברור בבדיקת "חוקיות היבוא". במסגרת מהלך זה לא תחול חוקיות יבוא על מוצרים בייבוא אישי. במידה שהרגולטור יהיה מעוניין בחוקיות יבוא למוצר, ברירת המחדל תהיה לשימוש בהצהרה שעליה יחתום הצרכן בעת קבלת המוצר. במקרים חריגים הנובעים מחשש מהותי לנזק בריאותי או בטיחותי יידרש אישור למוצר.

פחות עיכובים, פחות אגרות: בנוסף הומלץ להפחית את הרגולציה בכל רשות מוסמכת. כך למשל, במוצרי התעבורה יישום ההמלצה להפחתת הרגולציה יוביל לשינוי משמעותי בכמות מוצרי התעבורה הנעצרים במכס לצורך בדיקה (הפחתה מ-20 אלף מוצרים לפחות מ-70 מוצרים). משלוחי מזון ותוספי תזונה לא יעוכבו עודבמשלוחי בלדרות ולא תיגבה אגרה בגינם. בנוסף, במוצרי תמרוקים ממליצה הוועדה כי לא תידרש חוקיות יבוא עבור מוצרים בייבוא אישי ואילו במוצרים אלחוטיים (עליהם אחראי משרד התקשורת) המליצה הוועדה כי משרד התקשורת יפעל ליצירת מנגנון לפיו לא תידרש חוקיות ייבוא של לפחות 90% מהמוצרים בייבוא אישי. במוצרים הדורשים אישור מכון תקנים לייבוא אישי, כגון גריל גז, ייעשה מעבר למודל הצהרה בעת קבלת המוצר. במוצרי מזון לבעלי חיים לא תידרש חוקיות יבוא.

הפרדה בין ייבוא אישי למסחרי: עוד הומלץ שתוקם פלטפורמה רגולטורית נפרדת עבור ייבוא אישי כדי לייצר הפרדה ברורה בין ייבוא מסחרי לייבוא אישי, שאינה קיימת בחקיקה כיום, ועל מנת לייצר שקיפות ובהירות לצרכן. כן הומלץ ששר הכלכלה והתעשייה יתקין "צו יבוא אישי". צו זה יקבע הפרדה ברורה בין צו יבוא חופשי שיעסוק בדרישות הרגולטוריות ליבוא מסחרי, לבין הדרישות הרגולטוריות מייבוא אישי.

מידע ברור ושקיפות לצרכן: המלצה נוספת היא להנגיש מידע לצרכנים על מנת שהדרישות יהיו ברורות, שקופות ופשוטות עבור הצרכן. מוצע שיוקם אתר אינטרנטי שיאפשר את כל מגוון הפעולות הרלוונטיות לייבוא האישי, למשל, חיפוש המוצר וקבלת מידע על חוקיות הייבוא הנדרשת ופרטי קשר של המשרדים הרלוונטיים לצורך בירורים. הוא אף יכלול קישורים לטפסים מקוונים וכן עלויות המיסוי והאגרות הצפויות. כמו כן, אישורי המשרדים יהיו מקוונים והמערכות יהיו מסונכרנות עם מערכות המכס לצורך פישוט וזירוז שחרור המוצר מהמכס.

מקור: YNET

לדעתי אלה חדשות נהדרות עבורנו כצרכנים בכלל וכרוכשי ציוד אידוי בחו"ל (כולל נוזלים) בפרט. הכיוון המסתמן הוא הרחבה והקלות בייבוא האישי ופחות החמרה.
If you're going through hell, keep going. - Winston Churchill

נא לא לשלוח אלי שאלות פרטיות בנושא האידוי. מקומן של שאלות אלה הוא בדיונים
תמונה

פרסם תגובה

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 2 אורחים